Informatii ISJ Timis https://www.isj.tm.edu.ro/inscrieri/inscrierea-in-invatamantul-primar/anul-2021-2022

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14                                                   

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 806 Data 16.03.2021

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PRIMAR 2021

PRECIZĂRI privind informarea părinţilor:

 

 1.     a) Şcoala Gimnazială Nr. 13 Timişoara

   b). PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE CLASE-  an şcolar 2021-2022

                                              

         CLASA PREGĂTITOARE  =  3  CLASE cu un numar total de 75 elevi 

 

Activitatile claselor pregatitoare se vor desfasura in intervalul orar 8.00-12.00, in cladirea de pe Str. Gavril Musicescu Nr.14. Salile de clasa sunt dotate cu mobilier nou, conform normelor impuse de ME si MS, cu mijloace de invatamant moderne-calculatoare, videoproiectoare, multifunctionale, table magnetice, dulapioare pentru depozitarea materialelor de lucru, spatiu de joaca. Scoala dispune de cabinete si laboratoare unde elevii pot desfasura activitati specifice in parteneriat cu profesorii si de o sala de sport improvizata. Pe cele doua terenuri de sport, elevii sunt cooptati pentru dezvoltarea calitatilor sportive. In parcul scolii elevii se bucura de un spatiu verde relaxant. 

 

 1. EXISTĂ POSIBILITATEA INFORMĂRII PĂRINŢILOR PE SITE-UL ŞCOLII

www.scoala13.ro

 1. a) Program de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor perioada 03.2021 pană la 27.04.2021, luni pană vineri, între orele 08,00-18,00 la centrele de evaluare psihosomatică.
 2. b) Informarea părinţilor privind condiţiile de evaluare, înscriere, calendarul, documentele necesare cf. Metodologiei de înscriere 3473/10.03.2021(cerificat nastere copil- copie si original pentru conformitate, CI părinti(stabilire domiciliu)/solicitant-parinte/tutore legal- copie si original pentru conformitate/ adeverinţă de la medicul de familie în original, documente care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor generale si specifice, rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice) la dosar, cat şi perioada de completare a cererilor tip de inscriere la sediul unitatii si on-line (completarea cererii tip on-line de către secretarul unităţii, tipărirea acesteia, semnarea de către părinte a cererii, la secretariatul unitatii, finalizarea- validarea cererii, tipărirea opis-ului şi semnarea acestuia de către secretarul comisiei)

 

 1. PRECIZĂRI PRIVIND CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE AFIŞATE LA AVIZIERUL ŞCOLII :

 

 1. Unul dintre bunici sau persoana in grija careia se afla copilul sa aiba domiciliul pe una din   strazile arondate circumscriptiei scolii noastre-dovedit prin declaratie notariala
 2. Unul dintre parinti sa aiba locul de munca in circumscriptia scolii-dovedit prin adeverinta de la locul de munca a parintelui

 

 1. Programul de completare si validare a cererilor, la secretariatul unitatii sau online pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (art.13), in perioada 29 martie – 28 aprilie 2021

        

          Luni - Joi, orele 8,00-18,00

          Vineri, orele 8,00-17,00 

 

 

PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE in clasa pregatitoare

 

A). 10-11 mai 2021- procesarea cererilor tip de inscriere a copiilor, de catre comisia nationala, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea acestora la scoala de circumscriptie

B). 11 - 18 mai 2021

- procesarea cererilor- tip de catre unitatea de invatamant, a copiilor din alte circumscriptii şcolare, pe locurile ramase libere

- marcarea in aplicatia informatica a cererilor-tip pentru candidatii admisi din aceasta faza

C). 19 mai 2021 – repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie in cazul în care nu au fost admisi la scoala dorita din alta circumscriptie  

D). 20 mai 2021- afisarea în unitate si la I.S.J. Timiş, pe site, 

- copii înmatriculati

- nr.de locuri libere

 

A DOUA ETAPA DE ÎNSCRIERE in clasa pregatitoare

 

        21.05.2021 - comunicarea către unitatile scolare a procedurii specifice de repartizare a copiilor, de catre I.S.J. Timiş

A). 24 mai – 31 mai 2021- depunerea cererilor –tip de înscriere la secretariatul unităţilor de învăţămant, care mai au locuri libere,  pentru copiii care nu au fost cuprinsi în nici o unitate scolară si care nu au paticipat la prima etapă de înscriere.

      -   validarea cererilor- tip de către unitatea de învăţămant care se afla pe prima poziţie în optiunea parintelui, pentru înscrierea copilului său.

B).   02 iunie-03 iunie 2021 - procesarea cererii- tip de înscriere pentru candidaţii admisi în această etapă

C).  04 iunie 2021 - AFISAREA IN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMANT A LISTELOR FINALE  ALE  

       COPIILOR ÎNSCRIŞI ÎN CLASA PREGATITOARE

D).  01 septembrie – 10 septembrie 2021 - soluţionarea oricăror situatii referitoare la înscrierea în clasa pregatitoare , de catre I.S.J. TIMIS

           

Director,

prof. Sirbu Sorina Ana

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.13                                     

STR.MUSICESCU NR.14                                                  

TIMISOARA TEL./FAX 0256-218777

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 805/1 Data 16.03.2021

 

DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE 2021-2022

 

1.CEREREA-TIP DE INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE, COMPLETATA SI SEMNATA

 

2.COPIE SI ORIGINAL CERTIFICAT DE NASTERE AL COPILULUI

 

3.COPIE SI ORIGINAL ACT DE IDENTITATE PARINTE

 

4.ADEVERINTA CU VACCINARILE DE LA MEDICUL DE FAMILIE

 

5.ADEVERINTA CA ESTE APT PENTRU SPORT, DE LA MEDICUL DE FAMILIE

 

6.ACTE DOVEDITOARE INDEPLINIRE CRITERII GENERALE SI SPECIFICE CONFORM ANEXELOR AFISATE (PENTRU COPIII AI CAROR PARINTI NU AU DOMICILIUL IN CIRCUMSCRIPTIA SCOLII GIMNAZIALE NR.13)

 

7.a.RECOMANDAREA DE INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE (ELIBERATA DE GRADINITA PE CARE A FRECVENTAT-O COPILUL, PENTRU COPIII CARE IMPLINESC 6 ANI INTRE 01.09.2021-31.12.2021)

 

7.b.ADEVERINTA CU REZULTATUL EVALUARII DEZVOLTARII PSIHOSOMATICE DE LA COMISIA DE EVALUARE (PENTRU COPIII CARE IMPLINESC 6 ANI INTRE 01.09.2021-31.12.2021 SI CARE NU AU FRECVENTAT GRADINITA SAU AU VENIT DIN STRAINATATE)

 

8.DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE-ANEXA 3 LA METODOLOGIA DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022 (IN CAZUL IN CARE DOCUMENTELE SE DEPUN ONLINE)

 

     TOATE DOCUMENTELE SE PUN INTR-UN DOSAR PLIC.

 

PROGRAM COMPLETARE SI VALIDARE CERERI 2021

 

-LA SECRETARIATUL UNITATII, IN PERIOADA 29.03.2021-28.04.2021, DE LUNI PANA JOI, IN INTERVALUL ORAR 8.00-18.00 SI VINERI, IN INTERVALUL ORAR 8.00-17.00.

-ONLINE, PE ADRESA DE EMAIL Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., PRIN SCANAREA TUTUROR DOCUMENTELOR MENTIONATE LA ,, DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE 2021-2022,,

 

DIRECTOR,

PROF.SIRBU SORINA ANA

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR  2021

Conform art.10 alin.(2) din OMEN Nr.3473 din 10.03.2021

 

 1. a)existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. b)existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. c)existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. d)existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR  2021-2022

 

 1. Unul dintre bunici sau persoana in grija careia se afla copilul sa aiba domiciliul pe una din strazile arondate circumscriptiei scolii noastre-dovedit prin declaratie notaria
 2. Unul dintre parinti sa aiba locul de munca in circumscriptia scolii-dovedit prin adeverinta de la locul de munca al parintelui

 

 

Criteriile generale si specifice se aplica in cazul in care domiciliul parintelui/sustinatorului legal nu se afla pe una din strazile circumscriptiei Scolii Gimnaziale Nr.13 Timisoara.

 

 

 

Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022    

 

 Nr. ....../.......2021

 

                         DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului ................................, domiciliat(ă) în localitatea ..........................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............................., legitimat(ă) cu ...... seria……………………   nr. .........................................., declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în cererea-tip de înscriere în învăţământul primar sunt corecte.

    Totodată, declar că am înţeles următoarele:

 • validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face referire cererea-tip de înscriere, transmise în copie simplă prin e-mail sau prin poştă, conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. ………….
 • la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul unităţii de învăţământ documentele care au stat la baza înscrierii fiicei mele/fiului meu ........................................ în învăţământul primar, inclusiv avizul de la medicul de familie/medicul şcolar din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de şcoală.

    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.

 

    Semnătura ...................              Data ..........................

 

 

Unitatea de învățământ______________________prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile: Ordinul ministrului educației nr………./……..

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din GDPR.