Vizitatori

118938
AstaziAstazi16
IeriIeri67
TotalTotal118938

VIZIUNEA ŞCOLII

Cândva, un mare poet şi gânditor al omenirii, R. Tagore, contemplând o cascadă, elabora un aforism de o extraordinară frumuseţe metaforică şi încărcătură filosofică. Pentru Tagore, revărsarea apelor unei cascade reprezintă un cântec: „Cascada cântă: îmi revărs cu bucurie apele, dacă un strop din ele ajunge însetatului.”

Parafrazându-l pe Tagore şi raportându-ne la şcoala noastră, la misiunea dascălului, putem spune şi noi: „Dascălul cugetă: îmi revărs cu bucurie apele înţelepciunii, apele minţii şi sufletului meu, dacă un strop din ele ajunge însetatului de cultură făcându-l mai bun, mai drept, mai înţelept.”

MISIUNEA ŞCOLII

Derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul societăţii şi comunităţii şi din viziunea comună a diferitelor grupuri de interes reprezentate la nivelul şcolii ( elevi, părinţi, profesori, manageri, alte grupuri reprezentative pentru comunitatea locală ) în legătură cu modul în care şcoala noastră îşi structurează oferta educaţională.

În acelaşi timp, reprezintă esenţa culturii noastre organizaţionale, formulând explicit valorile fundamentale respectate şi promovate.

Reprezintă declaraţia de identitate a şcolii.

  1. Să pregătim elevii pentru viaţă, pentru a face faţă tuturor problemelor generate de societatea de tranziţie în care trăim. Să dăm societăţii de mâine oameni capabili să îndeplinească în cele mai bune condiţii îndatoririle lor profesionale şi sociale.
  2. Să oferim şanse egale tuturor elevilor pentru succesul integrării lor în viaţă.
  3. Să tratăm fiecare elev conform particularităţilor sale.
  4. Să transformăm copilul în adult prin educaţie.
  5. Învăţând pe alţii, să ne învăţăm pe noi înşine.
  6. Educaţia dată la şcoală poate fi irosită sau ineficientă dacă familia este ostilă sau indiferentă.