Consiliul elevilor

Consiliul elevilor

Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii. Pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Modalităţile prin care sunt realizate aceste procese sunt determinate de cultura organizationala a scolii.

Consiliul Elevilor:

  • reprezintă interesele elevilor la nivel şcolar;
  • este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei Natoinale (M. E. N.);
  • este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de 21.06.2010, publicat în Monitorul Oficial.

Consiliul Elevilor este structura prin care elevii pot contribui la îmbunătăţirea societăţii din care fac parte. Fie că îşi reprezintă un coleg în faţa profesorilor, fie că organizează activităţi extraşcolare, cum ar fi baluri, concursuri, acţiuni caritabile etc. Consiliul Elevilor este singura structură condusă şi organizată doar de elevi, pentru elevi.

(extras din ghidul de iniţiere pentru membrii consiliului elevilor)