ÎNTRUCÂT NU FUNCŢIONEZĂ BAZA DE DATE NAŢIONALĂ SIIIR,VĂ INFORMĂM CĂ TOŢI COPIII AI CĂROR PĂRINŢI AU DEPUS CERERI DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE AU FOST ADMIŞI ÎN ETAPA I.

 

DIRECTOR,

PROF. SÎRBU SORINA ANA