Casa Corpului Didactic Hunedoara - Partener P10 în cadrul  POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 vă informează despre implementarea proiectului necompetitiv sistemic

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

 

Beneficiar:  Ministerul Educației în parteneriat cu 4 universități și 11 case ale corpului didactic.

 

În vederea diseminării proiectului în rândul tuturor  cadrelor didactice vă rugăm:

să postați pe pagina principală a site-ului școlii dumneavoastră link-ul http://ccdhunedoara.ro/?a=83 cu mențiunea Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice – PROF;

- să accesați link-ul https://www.edu.ro/PROF

- să ne trimiteți dovada postării pe site a link-ului prin transmiterea unei capturi de ecran și a informațiilor cerute în cadrul formularului accesibil la adresa https://forms.gle/6dkckB6yCo1sCnNo9

Precizez că această solicitare a fost transmisă prin adresa 170/ID_146587/CCD HD/09.12.2021 pe care o atașez prezentului e-mail.

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație!

 Specialist  dezvoltare informatică,

prof. Nuțu Stanciu Lucia Monica